3. lepení našeho spolku

Novinky » 3. lepení našeho spolku

Přopomínám, že v sobotu 12. března 2016 bude od 15. hodiny lepení spolku LICARD v modelářské dílně DDM Větrník Liberec. Bude to týden před naším prvním letošním zahraničním výjezdem do Nowego Tomysla. Také prodiskutujeme jak jsou daleko přípravy na letošní velkou akci - modelářskou soutěž s výstavou. Doufáme v hojnou účast.