Létní období prázdnin je za námi, co se tak sejít !

Novinky » Létní období prázdnin je za námi, co se tak sejít !

Členové klubu již byli obesláni naším předsedou ale přesto připomenu, že naše další setkání je připraveno na sobotu 3. září 2016 v klubovně modelářů DDM Větrník a to od 15. do 22. hodiny. Po prázdninovém odpočinku je zapotřebí rozcvičit ruce nad nějakými modely, probrat zážitky z prázdnin a také naplánovat výjezdy za modelářskými výstavami.