Lepení 25. dubna 2015 - přelom v dějinách klubu

Novinky » Zprávy z akcí » Lepení 25. dubna 2015 - přelom v dějinách klubu

Tak přátelé, je to tady. Konečně jsme se rozhodli k tomu, že náš spolek právně zakotvíme. Sešlo se nás celkem 7 a bylo potěšitelné, že i když jsme věděli, že bude program lepení spojen s důležitou schůzí, dostavili jsme se v hojném počtu.

Schůze byla důležitá především v tom, že jsme připravili a odsouhlasili všechny dokumenty, které byly zapotřebí k tomu, aby se z našeho modelářského klubu stal zapsaný spolek s právní subjektivitou. To nám poté může usnadnit mnohé další kroky v podnikání kolem akcí jako bude soutěžní výstava modelů v Liberci. Potvrdili jsme ve funkci předsedy Vojtu Volného a na post místopředsedy jsme zvolili Pepu Fereše. Pokladníkem zůstal Richi.

Dalším důležitým bodem bylo plánování výstavy v roce 2016. Na čem jsme se usnesli je shrnuto v následujících bodech:
a) Z nabízených variant se jeví nejzajímavější prostor Koloseum. Předseda dostal za úkol navštívit, vysondovat možnosti a případně zamluvit termín
b) Jako nejvhodnější termín se jeví 4.-5.6. nebo 11.-12.6.
c) Zatím asi nejlepší se nám zdá pořádat akci ze soboty na neděli
d) Systém bodového hodnocení - každý model bude hodnotit min. 3 rozhodčí nezávisle na sobě (nikoliv ve skupině) . Asi bude nutné delší poctivé školení rozhodčích, ale podle mě by to mohlo být dobré.
e) Otevřenou věcí je název výstavy. Licard Model Show asi pustíme. Padlo několik návrhů, asi nejschůdnější je Liberecký karton, Liberec Carton Trophy, nebo Liberec Paper Trophy.
 
Přítomní byly seznámení s novým webem a možností editace svého vlastního profilu pod záložkou ČLENOVÉ.
 
Našli jsme si i čas na kulinářské hody nad nudlemi a samozřejmě nad našimi rozlepenými modely. Termín dalšího lepení je stanoven na sobotu 23. května.